Skattereform 2010

En af de helt store samtaleemner i 2010 er blevet regeringens nye skattereform som skal sætte gang i den danske økonomi/forbrug igen. Mange tror ikke ændringen kommer til at betyder noget for deres privat økonomi, men jeg tror flere bliver positivt overraskede når den første lønseddel åbnes. Gennemsnitlig får en dansk lønmodtager 4.500 kr ekstra udbetalt om året, personligt tror jeg dog ikke at det vil udløse den helt store forbrugsfest, da mange stadig er nervøse for krisen på arbejdsmarkedet – stigende arbejdsløshed og usikkerhed.

Du kan nemt lave beregningen udfra revisionsfirmaet Deloittes beregningsark og se om du vil få flere penge udbetalt. Se arket her

Jeg fandt et meget godt overblik over reformen og hvad den betyder på penge.dk.

Uddrag fra penge.dk

Hovedelementerne i reformen:
– Topskatteprocenten fastholdes på 15 procent, men indtægtsgrænsen for hvornår denne skat skat betales hæves fra 347.200 i 2009 til 389.900 i 2010 (efter AM-bidraget på 8 procent). Før betaling af AM-bidraget er grænserne 377.391 kr. i 2009 og 423.804 kr. i 2010. Ifølge Finansministeriet betyder det, at 350.000 skatteydere slipper for at betale topskat – fra knap 940.000 personer til knap 590.000 personer.
– Bundskatten nedsættes med 1,5 pct. enheder til 3,76 i 2010, hvilket svarer til en skattenedsættelse på ca. 14 mia. kr. Bundskatten beregnes af den personlige indkomst (efter arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)) + positiv nettokapitalindkomst, hvis denne er højere end personfradraget, der også i 2010 er på 42.900 kr. (for personer på 18 år eller mere). Skattenedsættelsen kommer alle til gode – også pensionister, dagpengemodtagere mv.

– Værdien af rentefradraget fastholdes uændret med et ligningsmæssigt fradrag på ca. 33,5 procent for familier med renteudgifter under 100.000 kr. (50.000 for enlige). For renteudgifter over disse beløb reduceres rentefradraget gradvist fra 2012 til 2019 til ca. 25,5 procent. Der indføres samtidig en særlig kompensationsordning for familier med store fradrag i forhold til indkomsten.

– Beskæftigelsesfradraget fastholdes i 2010 på det nuværende niveau: 4,25 procent af indkomsten, maksimalt 13.600 kr.

– Pensionstillægget forhøjes med 2.000 kr. årligt.

– Det eksisterende tillæg til befordringsfradraget for personer med lavere indkomster forhøjes. Grænsen for den daglige befordring, der udløser den høje sats, øges ligeledes. Den særlig høje sats for daglig befordring over 100 km fra udkantskommuner videreføres til 2018.

– Der indføres en “grøn check” på 1.300 kr. som et fast, nominelt årligt beløb til personer, der er fyldt 18 år, og 300 kr. pr. barn. Dog maksimalt 2 børn. Den grønne check indkomstaftrappes. Checken kompenserer for de højere grønne afgifter, som husholdningerne skal betale.

– Der indføres et loft over fradrag for indbetalinger på ratepension på 100.000 kr.

– Det bliver muligt, at få udbetalt midler fra Den Særlige Pensionsopsparing (SP-ordningen) fra 1. juni 2009 til 31. december 2009.

– Der oprettes i 2009 en pulje på 1,5 mia. kr. til renovering af helårsbeboelse.

– Færre særregler og mindre støtte til erhvervslivet.

– De grønne afgifter sættes i vejret.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply